Nieuws

Wie verdient een lintje?

Koningsdag is een Nationale feestdag. Voor enkele landgenoten heel bijzonder, aangezien zij een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. In de periode van 27 april 2016 t/m 26 april 2017 waren het  13 inwoners van onze gemeente, die deze Koninklijke waardering mochten ontvangen voor hun vrijwilligersactiviteiten binnen de gemeenschap. De uitreiking van een Koninklijke onderscheiding vormt overigens het ‘sluitstuk’ van een vrij lange procedure. Dit laatste betekent dat de procedure voor de toekenning van een Koninklijke onderscheiding op Koningsdag in 2018 snel van start gaat.

Verdiensten
Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding moet sprake zijn van vrijwillige verdiensten voor de gemeenschap. Dit kan in de directe omgeving zijn, maar ook bijvoorbeeld voor mensen of verenigingen van buiten de gemeente. De betrokkene moet een voorbeeldfunctie vervullen (dit wordt beoordeeld door het zogenaamde Kapittel voor de Civiele Orde). Voor de uitreiking bij gelegenheid van Koningsdag in 2018 moet de burgemeester de voordracht vóór 1 september 2017 indienen bij de Commissaris van de Koning. Dit betekent dat de burgemeester uiterlijk 1 juli 2017 de voordrachten heeft ontvangen. Voordrachten die later worden ontvangen, kunnen niet meer tijdig worden behandeld. Iedereen kan iemand voordragen voor een onderscheiding.

Procedure                                                                                                                                                   De voordracht moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de voor te dragen persoon. Kijk voor meer informatie op: www.lintjes.nl.

Wij vragen u vriendelijk om contact op te nemen met het bestuurssecretariaat, voordat u aan de slag gaat met de voorbereiding. Het voorstelformulier voor de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op de website van de gemeente Eijsden-Margraten, www. eijsden-margraten.nl/inwoners/onderscheidingen/koninklijke-onderscheiding/.  Er wordt eerst bekeken of de persoon in kwestie wel of niet decorabel is. Het bestuurssecretariaat is telefonisch bereikbaar via  043 458 8488 of via e-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl.

Bijzondere gelegenheid  
Wie iemand wil voordragen in verband met een jubileum of een ander bijzondere gelegenheid - buiten Koningsdag - dient er rekening mee te houden, dat de voordracht tenminste vijf maanden voor de datum van uitreiking ingediend moet zijn bij de burgemeester.

Op www.eijsden-margraten.nl  > Alles voor inwoners > Persberichten > 20170426 Koninklijke Onderscheidingen, zie je wie op 26 april jl. een lintje ontving.

|Doorsturen
Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer