Nieuws

Wegwerkzaamheden N591 tussen Eijsden en Maastricht

Vanaf week 37 t/m 40 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Oosterweg en Kloppenbergweg (N591) tussen Eijsden en Maastricht. Deze werkzaamheden zijn nodig om de N591 verkeersveiliger in te richten. Wegenbouwbedrijf Strabag BV voert in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten deze werkzaamheden uit. De werkzaamheden omvatten:

  • aanpassen van de t-splitsing bij bedrijventerrein Zoerbeemden
  • realiseren van een komingang ten zuiden van Oost-Maarland
  • aanpassen van de t-splitsing bij camping De Oosterdriessen
  • aanpassen van de t-splitsing bij Fun Valley
  • vernieuwen/aanpassen wegmarkering

Planning en fasering
De planning en fasering is tot stand gekomen na overleg met diverse belanghebbenden. Dit heeft geresulteerd in een uitvoering in twee fasen waarbij het asfalt ’s avonds / ’s nacht wordt aangebracht. Door het project op deze wijze uit te voeren is de overlast voor belanghebbenden, omwonenden en doorgaand verkeer tot een minimum beperkt.

  • Fase 1 – aanpassen t-splitsing bedrijventerrein Zoerbeemden en realiseren komingang Oost-Maarland.
  • Fase 2 – aanpassen t-splitsingen camping De Oosterdriessen en Fun Valley 

Planning:
Week 37        
Realiseren fase 1. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd middels een enkelbaans wegafzetting. Verkeer kan dan ‘gewoon’ doorrijden langs het werkvak.

Week 38        
In twee nachten wordt het asfalt op fase 1 aangebracht. Voor het aanbrengen van het asfalt is het noodzakelijk om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Fietsers / bromfietsers kunnen gebruik blijven maken van het vrijliggende fietspad. 

Bedrijventerrein Zoerbeemden blijft te allen tijde bereikbaar via de Emmastraat / Industrieweg. 

Week 39        
Realiseren fase 2. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd middels een enkelbaans wegafzetting. Verkeer kan dan ‘gewoon’ doorrijden langs het werkvak.

Week 40        
In twee nachten wordt het asfalt aangebracht. Voor het aanbrengen van het asfalt is het noodzakelijk om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Fietsers / bromfietsers kunnen gebruik blijven maken van het vrijliggende fietspad. 

Omleiding en bereikbaarheid
In de weken waarin de werkzaamheden overdag plaatsvinden heeft het bestemmingsverkeer doorgang. Het verkeer wordt tijdens deze dagen geregeld door de aanwezige verkeersregelaars. In de nachten dat het asfalt aangebracht wordt is het noodzakelijk de gehele weg af te sluiten. Doorgaand verkeer moet via de hoofdomleiding via de A2 zijn weg vervolgen, zie afbeeldingen. 

Omwonenden en overige belanghebbenden worden middels bewonersbrieven geïnformeerd. Het verkeer zal tijdig middels informatieborden geïnformeerd worden.

Contactpersonen
Uitvoerder vanuit Strabag is de heer A. Visser, bereikbaar op tel. 06 2269 5156. Toezichthouder is de heer T. van Tilburg van adviesbureau Sweco, bereikbaar op tel. 06 2706 1092. 

Voor uitvoeringsgerelateerde vragen kunt u het beste contact opnemen met de uitvoerder, danwel de toezichthouder. Voor vragen van algemene aard kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider de heer P. Knooren, bereikbaar op tel. 06 5276 7682.

 

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer