Nieuws

Vuurwerkregels 2017-2018

Verbod gebruik vuurwerk tijdens jaarwisseling 2017-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 2:73 Algemeen Plaatselijke Verordening een aantal gebieden aangewezen waar het verboden is om vuurwerk af te steken in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast:

  • de winkelcentra te Margraten, Cadier en Keer en Eijsden;
  • de verpleeg- en zorginstellingen de Appelgaard en de Lommer te Margraten, de Bron te Eijsden en het Missiehuis te Cadier en Keer;
  • de natuurgebieden ‘Eijsder Beemden’ en het ‘Savelsbos’;
  • de omgeving van de tankstations. 

Dit betekent dat het niet is toegestaan op de aangewezen gebieden consumentenvuurwerk af te steken tussen 31 december 2017 18.00 uur en 1 januari 2018 02.00 uur.

De plattegronden van deze aangewezen gebieden en het bijbehorende besluit kunt u vinden via http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Eijsden-Margraten/i297490.pdf.
Het aanwijzingsbesluit en de bijbehorende situatietekeningen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Door politie en/of buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) wordt handhavend

opgetreden bij overtreding van voornoemd verbod.

Afsteken in overige gebieden mag vanaf zaterdag 31 december 18.00 uur tot zondag 1 januari 02.00 uur. 

Algemene regels 

Gebruik legaal vuurwerk!
Koop vuurwerk bij de officiële verkooppunten op 30 of 31 december. 

Vuurwerk koop je als je 16 jaar of ouder bent! 

Laat hulpverleners hun werk doen!
Ga opzij voor politiemensen, brandweerlieden en ambulancepersoneel die zorgen voor ieders veiligheid en laat ze hun werk doen. 

Ondervind je overlast of zie je dat er schade wordt aangericht?
Bel de politie: 0900 8844. 

Schade wordt verhaald!
Alle kosten van schade worden op de vernieler verhaald! 

Ga veilig om met vuurwerk!
Hou je aan de vuurwerkregels. Jeugdigen die zich niet aan de vuurwerkregels houden kunnen door de politie of de Boa’s worden doorgestuurd naar Halt. De vuurwerkregels vind je via www.halt.nl.  

Maak er een feest van!
Denk aan de gevolgen van drank- en drugsgebruik. Hou het gezellig! 

Doe jezelf een schone straat cadeau!
Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft veel troep. Opruimen is een kleine moeite!

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer