Nieuws

Vacatures Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten

De AOP wil graag in contact komen met betrokken mensen die als lid willen toetreden van de Adviesraad zelf of van een van onze werkgroepen. 

De Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten adviseert het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten over alles wat te maken heeft met het Sociale Domein. Tot het Sociaal Domein worden gerekend de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van die wetten. De Adviesraad volgt de uitvoering van die wetten in de gemeente. De praktijk zal moeten leren of de wijze waarop alles geregeld is ook naar tevredenheid werkt. Als AOP willen we de ontwikkelingen graag op de voet volgen en kennis nemen van de zaken die goed lopen, maar óók van de zaken die beter kunnen.  

Samen weten we meer
De AOP bestaat uit vrijwilligers die in de gemeente Eijsden-Margraten wonen. Zij behartigen vanuit hun ervaring, kennis en deskundigheid de belangen van de burgers die een beroep moeten doen op de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

De Adviesraad Ondersteuning & Participatie vergadert een keer per maand en wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die hun inbreng willen leveren in de AOP of in een van onze werkgroepen. Bij voorkeur inwoners die kennis, ervaring of affiniteit hebben  met:

 • De ondersteuning voor langdurig zieken en ouderen (Wmo)
 • Informele Zorg: Mantelzorg en Vrijwilligerszorg
 • Integratie
 • Jeugdbeleid en preventie

Wij vragen:

 • Op de hoogte zijn van wat er leeft in de kernen en dit kunnen verwoorden.
 • Bekendheid met het gemeentelijk Ondersteuning en Participatie-beleid (het Sociaal Domein) of de bereidheid bekend te raken hiermee.
 • Bekendheid met bestuurlijke en gemeentelijke processen of deze kennis willen verwerven.
 • In staat zijn om te luisteren en te overleggen en op zoek te gaan naar oplossingen die door een meerderheid gedragen worden.
 • Bereidheid tot een inzet van circa 4-8 uur per maand voor de AOP: voorbereiding en deelname aan de maandelijkse vergadering van de raad, deelname werkgroepen, contacten in de gemeente.
 • Als lid van een werkgroep een geen lid van de AOP: 4 uur per maand.
 • We vergaderen zo’n tien keer per jaar, altijd in het huis van de burger (gemeentehuis) in de kern Margraten.

 

Wij bieden:

 • Een lidmaatschap binnen een betrokken en actieve Adviesraad Ondersteuning en Participatie
 • Mogelijkheid tot het bijwonen van een introductiemiddag
 • Deskundigheidsbevordering door externen.

Het werk dat de leden van de Adviesraad Ondersteuning en Participatie doen is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed en per vergadering waaraan u deelneemt wordt een bescheiden vergoeding betaald. 

Hebt u belangstelling om de Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten te versterken? Laat het ons weten via het secretariaat: 

per  e-mail:  Ondersteuning_ParticipatieEM@kpnmail.nl . telefonisch: 0634818696. Schriftelijk: secretariaat Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten, Broekstraat 21, 6247BP Gronsveld.

Via onze website: http://adviesraadoenp-eijsdenmargraten.nl/

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen met de secretaris, hij kan U desgewenst in contact brengen met andere leden van de Adviesraad Ondersteuning en Participatie.

Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 september 2017. 

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer