Nieuws

Toegang tot meer Rd4-milieuparken

In een intentieverklaring van 10 maart 2015 heeft het bestuur van Rd4 en de gemeente Maastricht  vastgelegd om de komende jaren de samenwerking op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking in Zuid-Limburg te bevorderen. Ook de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul hebben zich bij deze samenwerking aangesloten. Belangrijkste ambitie van alle partijen is dat samenwerking moet leiden tot een betere dienstverlening naar de burgers. Vanuit deze visie komen er vanaf 2018 enkele nieuwe initiatieven:

  • Vanaf 1 januari 2018 mogen de inwoners van de Rd4-gemeenten alle milieuparken van Geul en Maas bezoeken (zie www.rd4.nl). Let op, de tarieven van uw eigen gemeente gelden op deze parken. Uw milieupas geeft toegang tot deze parken (ID kan worden gevraagd).
  • In het kader van deze faciliteit wordt dit najaar een nieuwe afvalpas voor alle Geul en Maas gemeenten uitgebracht. De nieuwe afvalpas is tevens geschikt om te gebruiken voor de toegang tot ondergrondse inzamelsystemen die op enkele plaatsen binnen het Rd4-gebied aanwezig zijn.
  • De regionale afval-app zal qua functionaliteit worden uitgebreid met o.a. zogenaamde push-berichten, waarmee burgers selectief geïnformeerd kunnen worden over hun actuele zaken.

Meer informatie www.rd4.nl

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer