Nieuws

Taalakkoord Maastricht Heuvelland

Op dinsdag 5 september 2017 is het Taalakkoord voor de aanpak laaggeletterdheid door de gemeenten Maastricht en Heuvelland en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties ondertekend. De ondertekening heeft plaatsgevonden in het digiTAALpunt+ Malpertuis in Maastricht. 

Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken hebben de gemeenten Maastricht en Heuvelland samen met ROC Leeuwenborgh, Heuvellandbibliotheken, Centre Ceramique, Trajekt, Cubiss Limburg, Stichting Lezen & Schrijven, MEE Zuid Limburg, Openbare bibliotheek Meerssen, Kenniscentrum Empowerment Maastricht, MVV Maastricht en GGD Zuid Limburg het taalakkoord ondertekend. Het doel is gezamenlijk laaggeletterdheid in Maastricht en Heuvelland aan te pakken.

2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen. Helaas weten te weinig mensen in Nederland hoe groot dit probleem is. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen. 

De aangesloten partijen zetten in op het creëren van meer aandacht voor het probleem en zij proberen zoveel mogelijk laaggeletterden te helpen met het vinden van een taalcursus. Daarnaast zorgen ze voor formeel én informeel taalonderwijs, dat toegankelijk en betaalbaar is. Om laaggeletterdheid te voorkomen wordt bovendien taalplezier bij kinderen en volwassenen gestimuleerd. 

De aanwezige ondertekenaars (vlnr bovenste rij): Guy Bannier, Stef Niekamp, Mieke Damsma, Jo Bisscheroux, Berry van Rijswijk , Paul de Graauw

(vlnr onderste rij) Leon Kerckhoffs, Henk Snier, Roos-Marie Bal, Jos van Balveren, Bert Dauven, Leon Heuvelmans, Annelie Gorissen en José Gommers (midden).

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer