Nieuws

Stichting Sociaal Centrum Eijsden (SCE)

Stichting Sociaal Centrum Eijsden (SCE) heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten! Waar we ons in januari 2016 nog in de verkenningsfase bevonden, zitten we nu in de realisatiefase. Er liggen concrete plannen op tafel die we inmiddels aan de gemeente, potentiële partners en buurtbewoners hebben voorgelegd en die positief ontvangen worden!

De Stichting heeft de ambitie het voormalige Groene Kruisgebouw in Eijsden nieuw leven in te blazen. Dit unieke, karakteristieke gebouw brengt mensen van oudsher samen, maar heeft de laatste jaren grotendeels leeggestaan. We willen hier opnieuw een plek creëren waar alle inwoners van Eijsden zich welkom voelen en met elkaar in contact kunnen komen. Waar iedereen zijn talenten kan ontwikkelen en van elkaar kan leren. Zodat we aan een vitale en krachtige leefomgeving bouwen waarin we naar elkaar omkijken en elkaar stimuleren ons in te zetten voor de samenleving.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting belangrijke stappen gezet. De gemeente blijkt enthousiast te zijn over onze plannen en geeft aan deze graag te “stimuleren en faciliteren waar mogelijk en wenselijk en zelf ook als huurder op te treden”. Ook hebben verschillende andere organisaties aangegeven zich graag aan ons te verbinden: denk bijvoorbeeld aan de wijkverpleging van Envida, een gastouder- en buitenschoolse opvang en een organisatie die dagbesteding biedt voor kwetsbare ouderen. Daarnaast ervaren we steun en vertrouwen van buurtbewoners. Dat alles geeft ons energie om ook in het komend jaar door te gaan met het realiseren van onze droom.

Natuurlijk staan we altijd open voor vragen of ideeën! We kunnen ook altijd hulp gebruiken, zoals bijvoorbeeld op secretarieel of financieel vlak. Doe mee, laat uw stem horen! Spreek ons aan of mail ons. Door samen met u in gesprek te blijven over en vorm te geven aan onze doelen en de uitvoering van onze plannen, hopen we er vanaf het begin voor te zorgen dat het Sociaal Centrum Eijsden een plek wordt die door de hele Eijsdense gemeenschap gedragen wordt.

Tot slot: Stichting SCE wenst alle inwoners van Eijsden veel gezondheid en liefde voor het nieuwe jaar. We hopen u in 2018 positief nieuws te brengen!!

Met warme groet,

Het bestuur van Stichting SCE,
Ellen Janssen, Maurice Haenen, Frans Ramakers

en de adviseurs van SCE,

Maureen van Brandenburg, Arthur Jansen, André Spauwen, Camille Quaedvlieg, Jan Drummen, Willy en Rick Crousen, Toine Piters, Bob van Bergen, Lilian Zeekaf, Karenanna Knopper

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer