Nieuws

Stankoverlast compostfabriek Lixhe

Tijdens de zomerperiode van 2016 werden de inwoners van de kern Eijsden veelvuldig geconfronteerd met stankoverlast, die afkomstig bleek te zijn van de compostfabriek Lixhe Compost te Lixhe. Deze situatie heeft ertoe geleid dat op 20 oktober 2016 een overleg plaatsvond, waaraan naast een vertegenwoordiging van Lixhe Compost en het regionale afvalverwerkingsbedrijf Intradel tevens de milieugedeputeerde Prevoo van Nederlands Limburg en burgemeester Akkermans van de gemeente Eijsden-Margraten deelnamen. Door de bedrijven waren inmiddels een aantal voorzieningen getroffen om de hinder te verminderen. Daarnaast was opdracht gegeven aan een extern bedrijf om de omvang van de geur in beeld te brengen. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van de expertise van de Nederlandse provinciale meetdienst. Op basis van de onderzoeksresultaten zou gekeken worden of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Sinds februari 2017 hebben we van burgers opnieuw tientallen klachten ontvangen die terug te leiden zijn naar de compostfabriek te Lixhe. Omdat ons niet bekend is of het onderzoek inmiddels resultaten heeft opgeleverd en aanvullende maatregelen zijn of worden getroffen, hebben burgemeester en wethouders hierover een brief gestuurd naar Lixhe Compost te Lixhe. Daarnaast heeft het college een brief gestuurd naar de Nederlandse provincie Limburg waarin verzocht is om aan te geven wat de resultaten zijn geweest van de inzet van de provinciale meetdienst. Zodra wij reacties ontvangen, brengen wij u op de hoogte.

|Doorsturen
Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer