Nieuws

Processie Parochie Mariatenhemelopneming 13 augustus 2017

Uitnodiging Processie Parochie Mariatenhemelopneming a.s. zondag 13 augustus! Om 09.30 uur: eucharistieviering aan de Lourdesgrot. Aansluitend vertrekt de processie. Deelnemende verenigingen: het Dameskoor en gemengd kerkelijk zangkoor, Schutterij St. Sebastianus, Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden, Jonkheid van Breust en SVME. Tevens zal een delegatie van de gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders deelnemen.

De bewoners worden vriendelijk verzocht om de route autovrij te houden. Het versieren van de straten en het uithangen van de vlag wordt zeer op prijs gesteld. Zoals bekend is de processie een bidtocht. Wij rekenen dus op een waardige deelname en hopen op een grote opkomst en gunstige weersomstandigheden.

Langs de route zal gecollecteerd worden. Wij bevelen deze collecte warm bij u aan. De opbrengst is geheel bestemd om de onkosten van de processie te dekken. De slotplechtigheid is in de kerk.

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer