Nieuws

Nieuwe bomen voor Pisartlaan

De dubbele bomenrij langs de Pisartlaan is een karakteristiek dorpsbeeld van Mariadorp als entree van Eijsden. Al jaren heeft de gemeente getracht de kastanjebomen te redden, maar het doek is nu definitief gevallen. De kastanjebloedingsziekte heeft de bomen zo erg aangetast dat de veiligheid in het gedrang komt. Kappen van de bomen is onvermijdelijk. 

De bomen kampen al jaren met verschillende ziektes en de bomenlaan verkeert al in de zomer in herfststemming. In de afgelopen jaren zijn door meerdere boomdeskundigen controles en onderzoeken verricht naar de conditie en veiligheid van de bomen. De conclusie is dat er telkens nieuwe gevaren opduiken en in stand houden onmogelijk is. In het voorjaar is reeds besloten om alle bomen te kappen. Om daadwerkelijk tot kap te kunnen overgaan, heeft de gemeente natuuronderzoeken uitgevoerd. Gebleken is dat geen onherstelbare schade aan flora en fauna ontstaat. 

De aanbestedingsprocedure voor het werk is gestart zodat naar verwachting na de kerstmis de kap van de bomen zal aanvangen. Aansluitend wordt de ondergrond geschikt gemaakt voor het planten van maar liefst 141 nieuwe lindebomen. Uiteraard weer in vier rijen, zoals we de Pisartlaan kennen. Met deze sterke, fraaie en rijk bloeiende inheemse bomen, blijft het beeld van een bomenlaan als verbinding tussen Mariadorp en Eijsden voor de toekomst bewaard. 

Bent u geïnteresseerd in de uitgevoerde onderzoeken, de manier waarop wij de kap en herplanting gaan uitvoeren? Dan bent u van harte welkom op de inloopmiddag op 20 december om 16.00 uur in de het “Huis van de Burger’, Amerikaplein 1 te Margraten. Graag vooraf even aanmelden via info@eijsden-margraten.nl. o.v.v. Bijeenkomst Pisartlaan.

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer