Nieuws

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Een goede kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie personen (BRP) is belangrijk voor veel processen. Met een inschrijving in de BRP krijgt iemand een formeel woonadres. Afnemers van de BRP, zoals de Belastingdienst, SVB, DUO, CJIB en de Nationale Politie gebruiken deze gegevens ook. Zijn de gegevens niet juist, dan kan dit leiden tot onterechte toekenning van geld, het niet kunnen innen van vorderingen en administratieve overlast. Wij hebben als gemeente de taak om de BRP bij te houden en te controleren. Het controleren van adresgegevens is hier onderdeel van. Daarom doen wij mee aan het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Wat is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit?
De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een samenwerkingsverband tussen  afnemers van de BRP en gemeenten. Afnemers van de BRP verzamelen adresgegevens waarbij twijfel bestaat over de juistheid ervan en levert deze aan het LAA. Na controle levert het LAA deze gegevens aan de deelnemende gemeenten om te onderzoeken. De gemeenten controleren de aangereikte adressen met eigen gegevens en doen eventueel een huisbezoek. Er wordt ofwel geconstateerd dat de situatie overeenkomt met de BRP óf een of meerdere personen op het adres worden in onderzoek geplaatst in verband met een vermoeden van een afwijking van de BRP. De gemeente pakt dit onderzoek vervolgens op.

Wat kan dit betekenen voor u?
In onze gemeente doen de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) danwel medewerkers van het KCC de huisbezoeken. Zij legitimeren zich altijd als BOA (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) en als medewerker van de gemeente Eijsden-Margraten. Het kan zijn dat ze bij u aanbellen. Dit betekent dat wij een signaal hebben ontvangen dat er mogelijk iets niet klopt met de adresgegevens. Bijvoorbeeld een vorige bewoner die zich nog niet heeft uitgeschreven op uw adres. Wanneer ze bij u aan de deur komen zullen zij u een aantal vragen stellen over de woonsituatie op uw adres. U bent niet verplicht mee te werken aan dit onderzoek. Weigert u mee te werken, dan kan het wel zo zijn dat wij besluiten om een adresonderzoek te starten op uw adres. Het is echter raadzaam in uw eigen belang en in het maatschappelijk belang om mee te werken aan een goede registratie van persoonsgegevens.

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer