Nieuws

Informele zorggroep Gronsveld-Rijckholt: Waarom moeilijk doen als het samen kan

Een van de doelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en dat hiervoor passende ondersteuning geboden wordt. Deze ondersteuning wordt voor een groot gedeelte door professionele instanties of bedrijven gegeven. Dit noemen we de “Formele zorg”. 

Soms is het  moeilijk om dingen alleen te doen of in je eentje op te lossen. Dan kun je hulp vragen. Bijvoorbeeld in de vorm van gezelschap of een steuntje in de rug. Ook voor praktische zaken kan hulp prettig zijn. Bijvoorbeeld voor het ophangen van een nieuwe kapstok, administratieve zaken, tuinieren, begeleid vervoer naar het ziekenhuis, hulp bij het boodschappen doen, wandelen etc. Of het nu om ‘handen uit de mouwen’ gaat of om een maatje. 

In deze moderne tijd heeft niet iedereen nog zijn familie op korte afstand wonen of zijn de familie of buren ook niet altijd in staat om deze hulp te kunnen bieden.

In Gronsveld en Rijckholt wordt met ingang van 1 februari 2018 gestart met een Steunpunt Informele Zorg. Er zijn al een aantal vrijwilligers die aangegeven hebben dat ze deze rol graag in willen vullen. Deze vrijwilligers bieden op vrijwillige basis hulp en ondersteuning aan ouderen metlichamelijke en/of geestelijke beperkingen, zieken en gehandicapten. Alleen de gemaakte kosten, zoals reis- en/of vervoerskosten worden in rekening gebracht. 

De vrijwilligers van Gronsveld en Rijckholt zijn verenigd in de Informele Zorggroep VITORIA. Coördinator van deze groep is Virgenie Huits-Van Hooren. Zij coördineert de aanvragen en brengt de hulpvrager in contact met een vrijwilliger die het beste aansluit bij de behoefte. Aanvragen kunnen binnen komen op verschillende manieren. Via het Sociaal Team van de gemeente Eijsden-Margraten, wijkverpleegster, huisarts, de huiskamer of rechtstreeks. 

Mocht u meer informatie willen over de Informele Zorggroep VITORIA dan kunt u contact opnemen via de bestaande hulpverleners of rechtstreeks met telefoonnummer 06-27255169, tussen 9:00 en 18.00 uur.

Dit geldt ook voor degene die als vrijwilliger wil deelnemen of wil informeren naar de mogelijkheden.

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer