Nieuws

Bridgecursus voor beginners

Bridge, een  spannend en boeiend kaartspel, staat bekend als de koning van de kaartspelen. Je speelt samen met je partner tegen een ander paar en tijdens een drive tegen wisselende tegenstanders.

Bridge bevordert daarom de sociale contacten, gaat vereenzaming tegen, houdt het brein actief en kan tot op hoge leeftijd beoefend worden. Mede vanwege dit sociale aspect is de clubavond/middag voor veel bridgers een wekelijks uitje. 

De spelregels van bridge (die wereldwijd hetzelfde zijn) zijn in wezen simpel en gemakkelijk te leren en door de steeds weer andere spelverdeling van 52 kaarten over 4 spelers biedt elk spel eindeloos veel mogelijkheden.

Door deze diepgang en de competitiemogelijkheden binnen clubverband blijft dit kaartspel altijd boeien. 

De 2 samenwerkende Eijsdense bridgeclubs: BC La Meuse en BC Eijsden bieden geïnteresseerden de mogelijkheid om kennis te maken met deze populaire denksport. Daartoe wordt - bij voldoende deelname - een cursus georganiseerd die bestaat uit 16 lessen op maandag van 20.00 - 22.00 u. in de Heerlijkheid Breust. Deze beginnerscursus - die bedoeld is voor jong en oud - wordt verzorgd door 2 ervaren leden van genoemde bridgeclubs en duurt van 6 november tot april 2018. 

Elke lesavond zal doorgaans bestaan uit een theoretisch gedeelte - waarbij met een aantal speciaal vervaardigde sheets gewerkt wordt - en een praktisch gedeelte waarbij met gestoken kaarten het geleerde in de praktijk geoefend wordt.

In het theoretisch gedeelte zullen de spelregels behandeld worden evenals het gebruikelijke (Acol) biedsysteem en worden de basistechnieken voor af- en tegenspel bijgebracht 

De cursus wordt eind maart afgesloten met het spelen van een onderlinge drive. Na afloop van deze cursus bent u in staat om als volwaardige speler deel te nemen aan een drive tijdens de wekelijkse clubavond/middag of bijvoorbeeld aan de bekende jaarlijkse Eijsdense Kroegendrive. 

De kosten voor deze bridgecursus bedragen 60,- p.p. inclusief Leerboek 1 van Barry Westra.

Het aantal deelnemers aan deze cursus is overigens gelimiteerd. 

Eventuele nadere informatie en inschrijving bij:

Jan Janssen (043 - 4091924) mail: bceijsden@gmail.com

Cyriel Schmeits (043 - 4093728) mail: cschmeits@hetnet.nl

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer