Margraten regio

Themabijeenkomst WMO-raad Eijsden - Margraten

• Krijg ik nog huishoudelijke hulp?
• Hoe staat het me de “Hoeskamers”.
• Moet ik een tegenprestatie leveren voor mijn uitkering?

Deze en andere vragen kunt u dinsdagavond 4 februari aanstaande voorleggen aan de plaatselijke politieke partijen.

De Themabijeenkomst van de Wmo-raad Eijsden-Margraten wordt verplaatst van 29 januari 2014 naar 4 februari 2014.

De Wmo-raad organiseert dan een themabijeenkomst over de vier grote veranderingen die zich gaan voordoen op het brede Wmo-terrein en de opvattingen hierover van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Alle inwoners van onze gemeente die hier belangstelling voor hebben worden uitgenodigd. U wordt aan de ene kant door de Wmo-raad geïnformeerd over de vier grote veranderingen die zich de komende jaren gaan voordoen. Aan de andere kant zullen de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart hun visie geven op hoe zij die veranderingen in het gemeentelijk beleid willen vertalen.

De bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis ’t Keerhoes, limburgerstraat 78, 6267 CG CADIER EN KEER op 4 februari.

Het programma is als volgt:
19.30 uur Korte inleiding door Mieke Reijntjens, voorzitter WMO-raad.
19.35 uur Voorstellen aanwezige deelnemers politieke partijen.
19.45 uur De uitstroom uit de AWBZ.
20.10 uur De invoering van de Participatiewet.
20.45 uur Pauze.
21.00 uur Veranderingen in de Jeugdzorg.
21.25 uur Het scheiden van wonen en zorg.
21.50 uur Afsluiting door de voorzitter.

Wij nodigen iedereen die belangstelling heeft voor de veranderingen in de maatschappelijke ondersteuning van harte uit om te komen luisteren en vragen te stellen.

Vragen over de bijeenkomst? Stel ze via:Wmo-raad.eijsden-margraten@ziggo.nl of bel onze secretaresse: 06-81840723

|Doorsturen

Uw reactieOok hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer